Pinehill-Extreme

Pinehill-Extreme on opastettu pitkän matkan maastoajo. Täysmatka (Extreme) on kestoltaan vuorokauden mittainen ja matkan pituus on 300 kilometrin luokkaa, osin myös teknisesti haastavilla reiteillä. Tarjolla on myös myös puolikas matka. Tällöin ajetaan joko Extreme-reitin alku- tai loppupuolikas. Ensin mainittu on osin yö-/pimeäajoa, toinen puolikas ajetaan täysin valoisassa.

Täysmatkalla on kaksi nopeusryhmää: 22-24 tunnin ja 24-26 tunnin aikatavoiteryhmät. Maasto on kokonaismatkan osalta ensimmäisellä puolikkaalla alustaltaan teknisesti paikoin haastavaa, loppupuolikas on helpompaa. Kokonaisnousua reitillä tulee arviolta noin 3500 m.

Täysmatkan lähtöajat:

Yöajossa on kaksi nopeusryhmää: 12-13 tunnin ja 13-15 tunnin aikatavoiteryhmät (ryhmissä ajetaan yhdessä täysmatkaryhmäläisten kanssa). Maasto on yöajon reitillä alustaltaan teknisesti paikoin haastavaa, joskin myös asfaltti- ja soratiesiirtymiä esiintyy. Kokonaisnousua reitillä tulee arviolta noin 1750 m.

Yöajon lähtöajat:

Päivämatkalle on tarjolla yksi ryhmä, joka ajaa rauhallista vauhtia alustaltaan teknisesti helpohkoa reittiä. Aikatavoite matkalla on 13-15 tuntia. Arvio reitin kokonaisnousumetreistä on noin 1500 m.

Päivämatkan lähtöaika: